ערוב – Московская Хоральная синагога
Лого

ערוב

עירוב החצרות היא פעולה שתקנו חכמים ז”ל בכדי לאפשר להעביר חפצים בשבת בחצר המשותפת, להביאם מהחצר לבתים פרטיים ולהוצאתם מהבתים לחצר. כידוע, 39 מלכאות אסורות בשבת.  אחת מהם, “הוצאה”, כוללת העברת פריטים מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך וכן העברתם  בתוך רשות הרבים. כל זה אסור רק אם רשות הרבים אינה מגודרת.

אך אם היא מוקפת גדר בהתאם לדרישות הלכה, כל השטח הגדור נחשב לרשות אחת.

באילו דרישות חייבת הגדר לעמוד בכדי שיתאפשר טלטול בשבת? זה נושא מרכזי בהלכות עירוב. לכן הגדר עצמה מכונה “עירוב”, מכיוון שבזכותה “ערבוב” הרכוש הפרטי והציבורי מתרחש, כלומר הגבולות ביניהם נמחקים.

בגבולות העירוב אין בעיה לטלטל דברים מותרים, אך העירוב אינו מאפשר להעביר מוקצה – דברים שאסורים לשאת אותם לשבת אפילו בבית, או לעבור בו על איסורי שבת אחרים. לפיכך, אפילו בגבולות העירוב, אדם אינו רשאי ללכת עם מטריה, טלפון נייד או ארנק, לנסוע ברכב או בתחבורה ציבורית.  אמנם עם ספר, טיולון או בקבוק, למשל, מותר לנוע בתוך גבולות העירוב.

 העירוב החדש שלנו במוסקבה, שאורגן על ידי הרב אבנר כהן והרב נחום זיכרמן, אושר על ידי הרב מרדכי פרקש מבני ברק.

כפי שמוצג על המפה, העירוב אינו כולל אף צד של סדובויי קולצו; אסור לטלטל על המדרכה שלו (או חלילה על הכביש). פירוש הדבר הוא שככלל, מותר לטלטל ברחובות שנכנסים אל סדובויי קולצו רק עד לבניין האחרון ברחוב ולא עד בכלל. לפעמים גבול העירוב נמצא אפילו מוקדם יותר, כמו למשל בפוקרובקה או בשדרת פורמני. מקומות אלה מצויינים על גבי המפה, במקרים מסוימים ניתן לטלטל רק בצד אחד של הרחוב, למשל בסוף פוקרובקה, שם העירוב מסתיים בצד אחד של המדרכה מאשר בצד השני (על המדרכה המערבית עד לבית 45 ועד בכלל, ומזרחית עד לבית 48 ולא עד בכלל).

כדאי לשים לב גם לגבול העירוב, העובר לאורך סוללת B. Spasoglinischevsky, B. Zlatoustinsky, Myasnitskaya, Zemlyanoy Val ו- Serebryanicheskaya.

ברחובות עצמם, שהם גבול העירוב, ניתן לטלטל רק על הקטע שבין הבית 7\24 ברחוב Myasnitskaya עד לבית 3\13 ברחוב Solyanka כולל.

 כל הרחובות האחרים שלאורכם עובר גבול העירוב אינם נכללים בה ולא ניתן לטלטל בהם.

ערוב

Contacts

Moscow, B. Spasoglinischevsky lane., 10с1

8 (495) 624-24-24

info@centralsynagogue.ru