צדקה – Московская Хоральная синагога
Лого

צדקה

אחת המצוות החשובות ביותר של היהדות היא השתתפות בצדקה. בסיוע לנזקקים או להשקעה בפרויקטים המשרתים את ההתפתחות התרבותית או החברתית של הקהילה, הפצת ידע ביהדות ותמיכה באנשים שבחרו בדרך לימוד התורה, נראה שאדם הופך למתווך בין אלוקים למקבל צדקא. חשוב מאוד באותו זמן להקריב בכל ליבי ובביטחון שבאותו הזמן העולם מורכב יותר.

אתה יכול לתרום אנונימי לתיבות תרומות המותקנות לפני הכניסה לאולם התפילה או ישירות לדלפק הקופה.

 

 

פרטי בנק לתשלום ברובלים:

Получатель: Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Московская еврейская религиозная община»

Адрес регистрации: 101000, Москва, Б. Спасоглинищевский пер., д.10, стр.1

ИНН/КПП 7709122435 / 770901001

р/с 40703810238270100375

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА

Назначение платежа: благотворительный взнос на уставные цели

 

פרטי בנק לסיוע בדולרים:

Beneficiary customer: Local religious organization of orthodox judaism «The  Moscow jewish religious community»

Account with Institution: AO «ALFA-BANK», 107078, Moscow , 27 Kalanchevskaya str., Russia

SWIFT: ALFARUMM

Beneficiary account: 40703 840 4018 5000 0001

The number of the current currency account of the beneficiary:

40703 840 1018 5000 0000

Address: Bolshoi Spasoglinishevsky per., 10, Moscow, 101000, Russia

PSR: 1027746000479

VAT№:  7709122435 / 770901001

Correspondent bank of beneficiary’s bank: CITIBANK NA
399 Park Avenue, New York, NY 10043, USA

S.W.I.F.T.: CITIUS33

The number of the account of the correspondent bank: 36310481

Payment function:  The charitable donation on regulations activity of Local religious organization of orthodox judaism «The  Moscow jewish religious community».

Contacts

Moscow, B. Spasoglinischevsky lane., 10с1

8 (495) 624-24-24

info@centralsynagogue.ru